Att sy knappar är väldigt lätt när du får kläm på det. Detta är en mycket användbar färdighet att ha  ifall någon knapp skulle falla bort.

Välj ut en lämplig knapp och tråd som matchar knappen , plagget. Om du vill kan du dubbla tråden att göra det här jobbet snabbare. Knyt en liten knut på ena sidan av tråden så att den fäster bra.

Placera knappen på tyget och kontroller att knappen har placerats rätt. Trä in den nål + tråd genom tyget och via knappens hål. Placera en rak stift under knappen , mellan den söm du har gjort och var nästa stygn kommer att gå , för att hålla knappen från att sys för hårt . Sedan trycker du ner nålen genom nästa hål och genom tyget . Dra tråden hela vägen igenom tyget. Repetera processen tills knappen sitter på plats.